ทำไมถึงน่าเปิดเซิฟเวอร์กับเรา บริการของเรามีอะไรบ้าง จะเริ่มเปิดเซิฟอย่างไร การใช้งานเซิฟ
ARG Document

แนะนำตัวกันซักนิด

เราเป็นทีมที่ทำเซิฟมามากกว่าสองปี อีกทั้งเรายังพร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ และ คุณสามารถมีเซิฟเวอร์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน

บริการของเรามีอะไรบ้าง

เราให้บริการเซิฟเวอร์ในราคาที่สมเหตุผล ทั้งยังให้บริการในการพัฒนาต่าง ๆ เช่นเวปไซด์ API หรือ เซิฟเวอร์รูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตามอย่ากังวลที่จะติดต่อเราเพื่อปรึกษาถึงค่าใช้จ่าย หรือ ความเป็นไปได้ในการทำงานอื่น ๆ

เปิดเซิฟเวอร์อย่างไร

ในตอนนี้ การเปิดเซิฟเวอร์ และ ใช้บริการทำได้ผ่านทาง Facebook และ อีเมล์โดยท่านจะได้รับคำแนะนำจากแอดมินที่ประจำการอยู่ โดยคุณควรเตรียมข้อมูลที่ใช้งานไว้ให้พร้อมประกอบด้วย รูปแบบเซิฟเวอร์ ชื่อเซิฟเวอร์ รหัสผ่าน และ สตรีมโปรไฟล์ของคนที่จะเป็นแอดมิน

การใช้งานเซิฟเวอร์

การเชื่อมต่อเข้าสู่เซิฟเวอร์

หลังจากที่ท่านได้รับ IP เข้าสู่เซิฟเวอร์จากเราท่านสามารถเข้าสู่เซิฟเวอร์ได้ทั้งจากการเพิ่มเซิฟเวอร์ชุมชน หรือ หาในเซิฟเวอร์บนอินเทอร์เนท แต่วิธีที่เราแนะนำคือการเชื่อมต่อผ่าน console

  • เชื่อมต่อผ่าน console พิมพ์ตามข้อมูลดังกล่าวลงใน console connect ip:port; password xxxx; -- เช่น connect arp.com:22111;password 1234;
  • เชื่อมต่อผ่าน web browser พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวลงในช่องเวปไซด์ steam://connect/ip:port -- เช่น steam://connect/arp.com:22111

ระบบแอดมิน

คุณสามารถจัดการดูแลเซิฟเวอร์ของคุณได้ด้วยคำสั่งในช่องแชท !admin /!sm_admin

หลังพิมพ์จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คุณกดใช้งานผ่านตัวเลข

โดยที่คุณจะใช้บ่อย ๆ คือเบอร์ 2

เมื่อกดเข้ามาแล้วสามารถกดเลือกแมปได้ที่ข้อ 1

RCON และ การตั้งค่าชั่วคราว

คุณสามารถเปลี่ยนค่าบางอย่างของเซิฟเวอร์ได้โดยจะมีผลจนกว่าเซิฟเวอร์จะปิดปรับปรุงหรืออัพเดทแพทช์

เช่นพิมพ์ !sm_rcon value -- !sm_rcon mp_freezetime 5

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง chat ที่น่าสนใจและใช้บ่อยคือ

  • /t & /ct สำหรับตั้งชื่อทีม เช่น /t Math /ct Calculus

โหมดฝึกซ้อม

คุณสามารถฝึกซ้อมแผน หรือ ฝึกปาระเบิดได้ในโหมดนี้

ด้วยการพิมพ์ !prac เพื่อเปิดโหมดซ้อมและ !warmup เพื่อปิด

โดยคำสั่ง console ที่น่าสนใจในโหมดนี้คือ

  • noclip เพื่อบิน

การเล่นปกติ และ Veto

โดยปกติคุณต้องรอผู้เล่นทุกคนพิมพ์ .r เพื่อเริ่มเกม

แต่คุณสามารถบังคับเริ่มเกม หรือ เริ่มโดยที่ผู้เล่นน้อยกว่า 10 ได้ด้วยคำสั่ง !fs

คุณสามารถเล่น veto ได้ด้วยคำสั่ง !veto

โดยคำสั่ง chat ที่น่าสนใจในโหมดนี้คือ

  • !veto -- เริ่ม veto
  • !fs , !fe -- เริ่มและหยุดแมทนั้น ๆ
  • !pause , !unpause -- หยุด และ กลับมาเล่นต่อ

มีคำถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการให้เราปรับปรุง Document โปรดติดต่อทางเรา